FORSIDEN NYHETER PROSJEKTER/DUGNAD TIPS OG INFO BILDER KONTAKT
  Del siden:   Tips noen via e-post om www.Rismyr.no   Del www.Rismyr.no på Facebook   Tips andre på Twitter om www.Rismyr.no   Del www.Rismyr.no på MySpace  


Spørsmål og info om Rismyr

Tips oss gjerne dersom det er noe du savner på denne siden ved å sende en e-post til .

Aktuelle linker:
Songdalen kommune
Barnehager
Tunballen skole
Songdalen ungdomsskole
Greipstad idrettslag
Greipstad IL fotball
Budstikka (lokalavis)
Rismyr velforening
Boliger til salgs, Songdalen
Boliger til salgs, Rismyr


Svar på vanlige spørsmål

Her finner du svar på vanlige spørsmål og tema som er aktuelle enten du er ny i Rismyr eller har bodd her i mange år.
Klikk pluss for å åpne et svar, og minus for å lukke det.


Søppel og avfall

Show Når kommer søppelbilen?

En oversikt over hvilke dager søppelbilen kommer blir med jevne mellomrom sendt til hver bolig i posten. Du kan også laste ned og skrive ut oversikt over tømmedager. Eventuelt kan du ringe Avfall Sør (38 17 70 70) for å få den tilsendt. Mer informasjon om søppel og renovasjon finner du på websidene til Avfall Sør.

Show Hvordan unngår jeg vond lukt i den brune søppeldunken?

Stavanger kommune har lagt ut noen meget gode tips på rengjøring av brun dunk.

Show Rot, søppel og stell av hagen.

Husk at Rismyr blir en ekstra trivelig plass når hver enkelt huseier holder eiendommen sin ryddig og fri for ulike typer søppel, rot og avfall. Avstanden fra Rismyr til søppelplassen på Mjåvann er liten, og søppeltømming er gratis (se eget punkt). Ditt hagearbeid settes stor pris på av naboer flest og pynter opp hele gaten. En enkel og rask ting som å holde plenen klippet gjør underverker.

Show Hvor kan jeg tømme søppel og avfall? Hva er åpningstidene?

På Mjåvann driver Avfall Sør gjenvinningsstasjon og avfallsanlegg. Det er 100 % GRATIS å tømme søppel for privatpersoner. Se deres hjemmeside for å finne åpningstider og annen informasjon.Buss og tog

Show Når går bussen?

Det går jevnlig buss (blå Nettbuss nummer 43-46) mellom Kristiansand og de ulike delene av Songdalen kommune. Fra Rismyr kan man velge mellom to busstopp, ett ved hver innkjørsel. Se rutetabellen for Songdalen, eller ring telefon 177 for å få oppgitt rutetider.

Show Hva koster et busskort?

www.busskort.no finner du informasjon om og priser på busskort.
Et busskort for barn koster pr. september 2011 kr. 300,- pr. måned (30 dager).

Show Når går toget (Nodeland stasjon)?

Togstasjonen på Nodeland er en av de få lokale stasjonene som har beholdt sin status som fast stoppested. Det går jevnlig tog fra Nodeland-Kristiansand og Kristiansand-Nodeland. Toget bruker bare ca. 8 minutter på strekningen.Skoleferie / fridager 2013-2014

Show Når er det skoleferie og fridager?

Her finner du skoleruta for skolene i Songdalen kommune.Naboforhold, husdyr, trær og støy

Show Generell regel om naboforhold.

Husk at dersom du og naboen snakker sammen og viser gjensidig respekt for hverandre selv om dere er uenige, unngås ofte unødvendige konflikter som ellers ville påvirket både dere selv og andre rundt dere.

Show Kan jeg klippe plenen på søndager og helligdager?

Dette er et kjent tema i mange nabolag. I loven om helligdagsfred står det at man ikke skal lage støy/larm eller drive med annen forstyrrende virksomhet på søndager og helligdager. Det samme gjelder for påskeaften og pinseaften etter kl. 16. Det er godt for nabolaget at det finnes stille stunder i en tid da motoriserte/elektriske hageredskaper og verktøy har blitt så vanlige.

Show Husdyr - hva bør jeg tenke på?

En grunnleggende regel er at husdyr ikke skal lage støy eller på annen måte være sjenerende for naboene. Hvis du har hund må du huske å ha med hundepose på lufteturen. Ingen liker hundebæsj i veikanten eller under skoene. Pass også på at hunden ikke står ute og bjeffer - verken på dagtid, sent på kvelden eller om natten. Husk generelt at husdyret er ditt ansvar, både når det gjelder dyrets helse og trivsel, og når det gjelder forholdet til naboene. Pass på husdyret ditt slik at det ikke er til noen sjenanse for nabolaget.

Show Fest, selskap og støy.

Rismyr er et fredelig boligområde, og denne freden setter vi pris på. Samtidig har alle lov og rett til å ha gode venner på besøk til festlig lag og sosialt samvær. Som huseier har du ansvar for at selskapet ikke forstyrrer naboene, spesielt på kvelden og utover natten. Husk at lyden bærer langt hvis du ikke lukker dører og vinduer, f.eks. ved høye stemmer eller høy musikk. Snakk eventuelt med naboene på forhånd hvis du tror det kan bli mer lyd enn normalt i forbindelse med et selskap e.l. Dette settes vanligvis pris på, og gjør at naboene er forberedt på at det kan bli litt lyd.

Dersom du opplever naboens fest/selskap som forstyrrende, vil et vennlig spørsmål om de kan dempe lyden nesten alltid være alt som skal til for å løse saken.

Show Parkering av biler o.l.

Det er parkering forbudt på de to grøntområdene hvor velforeningen har avtale med kommunen om rydding og klipping av gresset (se info i Rismyrposten for januar 2015). Vi oppfordrer alle til å parkere sine egne biler på egen eiendom. Biler skal ikke parkeres over lenger tid på den kommunale veien. Dette er til hinder for bl.a. snøbrøytingen om vinteren. Det kan også skape farlige situasjoner for barn og syklister. I tillegg kan fast parkering langs veien oppleves som rotete og forstyrrende for nabolaget.

Show Kan jeg felle et eller flere trær som står på friareal e.l.?

Formannen i Rismyr velforening kan i enkelte tilfeller svare på om du kan felle et tre, tynne e.l. på kommunens eiendom. Hvis det er tvil, henvises du til Songdalen kommune v/ teknisk etat. Vi har lagt ut et bilde som viser hvor Rismyr grenser til kommunens friarealer, og hvor grensen går mot private grunneiere. For spørsmål om felling av trær eller tynning på en skogeiers/grunneiers eiendom, kan du kontakte kommunen for mer informasjon, eller ta kontakt direkte med grunneieren hvis skogen/trærne ikke er på kommunens grunn.

Show Naboens tre skygger, stenger for utsikt etc. Hva kan jeg gjøre med det?

Dersom naboen har et tre som oppleves som sjenerende (skygge, utsikt, nedfall etc.), foreslår vi at du og naboen tar en forståelsesfull prat med hverandre om dette. Det kan vise seg at naboen har tenkt på å felle treet i flere år, men det kan også tenkes at treet betyr mye for dem. Her kan det være mye følelser inne i bildet for både deg og naboen. Kanskje fjerning av enkelte grener kan løse saken slik at begge kan si seg fornøyd? Kanskje en eller begge kan være åpen for alternativer til dagens løsning?

Dersom dere etter flere samtaler om løsning ikke blir enige, og saken er så viktig at du ikke vil la den ligge, kan du ta kontakt med kommunen for mer informasjon om regler og lovverk. VG-netts "Dine penger" har skrevet en artikkel om naboens trær. Se også eget punkt om naboloven under.

Show Hva er naboloven?

Nabokonflikter kan kan oppstå uansett hvor man bor. Naboloven beskriver en rekke forhold mellom naboer. I alle naboforhold er det alltid best å prate med hverandre med gjensidig respekt for å finne løsninger. Å henvise til naboloven eller i verste fall engasjere en advokat er en siste utvei som kun bør velges hvis alt annet er prøvd og resultatet ikke er til å leve med. Det kan også være lurt å la følelsene roe seg før man tar slike avgjørelser. Vennlig dialog fra første stund kan løse mange utfordringer som i motsatt fall kunne utviklet seg til nabokonflikter. Husk at nabofreden ofte er viktigere for trivselen enn mange andre forhold, uansett hvilken side av nabogrensen du står på.Tilbygg og endringer på eiendommen

Show Jeg har byggeplaner e.l. Må jeg søke kommunen om tillatelse?

En del mindre prosjekter på hus og eiendom kan gjøres uten at kommunen trenger å varsles. Ta gjerne en prat med naboene hvis prosjektet kan påvirke dem, slik at uenigheter eller misforståelser unngås.

Mindre byggetiltak krever en enkel søknad (byggemelding), mens større tiltak krever full byggesøknad. På kommunens nettsted finner du informasjon om byggesaker, inkl. søknadsskjema og informasjon om behandlingstid.

Hvis du er i tvil om reglene eller hva du kan gjøre uten at kommunen må involveres, anbefaler vi at du spør en saksbehandler hos teknisk etat. Ta enten en tur bort på Rådhuset, eller ring kommunen på telefon 38 18 33 33.Feier, rør/avløp, elektrisk anlegg etc.

Show Når kommer feieren?

Feieren kommer vanligvis hvert tredje år. Regelen er at Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (vedovner, oljeovner etc.) minimum hvert fjerde år. Du får beskjed i posten i god tid før feieren kommer. Husk å legge klar stige! Mer informasjon om feiing finner du på kommunens hjemmesider.

Show Har du problemer med rør/avløp eller det elektrisk anlegget?

I de fleste tilfeller er det huseiers ansvar å holde rør/avløp og det elektriske anlegget i orden. Avløpsrør i en gitt avstand fra husveggen kan være kommunens ansvar. Dersom du har mistanke om at det er problemer med avløp (vann/kloakk) fra huset og videre til det kommunale anlegget, kan du kontakte kommunen (teknisk etat) for å be dem kontrollere dette.

Når det gjelder det elektriske anlegget, ligger ansvaret for strøm frem til husveggen hos Agder Energi. Selve det elektriske anlegget er huseiers ansvar og eiendom. Husk at loven krever bruk av autorisert elektriker/installatør når det skal gjøres endringer eller vedlikehold på det elektriske anlegget.

Show Telefon og fiber

For telefonkabler frem til husveggen ligger ansvaret hos Telenor. Ansvar for eventuell fiberkabel frem til husveggen er leverandørens ansvar. Fiberlinjen mellom stolpene i Rismyr er fra Telenor, mens Cn´D har lagt fiberlinje i bakken.Hvis du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med kommunen (postmottak@songdalen.kommune.no, tlf. 38 18 33 33)
eller Rismyr velforening ().